HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กรมอุตุฯ เตือนภาคอีสาน 19 – 21 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง

วันที่ 15 มีนาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วัน ข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2567  โดยในช่วงวันที่ 15 – 18 มี.ค. 2567 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ภาคอีสาน) จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 21 มี.ค. 2567 จะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

 

 

 

 

สำหรับพยากรณ์สภาพอากาศ ในวันนี้ (15 มี.ค. 2567) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ภาคอีสาน) จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

 

โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียส ลมใต้-ตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

 

ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ มุกดาหาร และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

 

 

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุม ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน และยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เกิดขึ้นได้ ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมี ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศร้อน และระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ด้วย.

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล / กรมอุตุนิยมวิทยา
เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ศูนย์ข่าวภูมิภาค ข่าวเด่นทั่วไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ