HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชาวอยุธยาปลื้มปิติ กรมสมเด็จพระเทพ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “รูปเรือสำเภาโบราณ” ให้ชาวอยุธยา

วันที่ 15 มีนาคม 2567  ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  ว่าที่ร้อยตรีสมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  นำคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (สท.) พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อน เข้าร่วมประชุมพร้อมกับฝ่ายราชการ ในการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการต่างๆ โดยมีนาย นายพิสิษฐ์ โชติอัครสมิต ทำหน้าที่ ประธานสภา

ภายหลังการประชุมสภา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา   กล่าวว่า ในที่ประชุมมีเรื่องที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งกับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตนเองได้ทำหนังสือ  ในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ชาวพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนี้ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ามอบภาพวาดฝีพระหัตถ์ ดังกล่าวมายังเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดลงเสื้อมอบให้แก่พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นภาพ เรือสำเภา ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำ พร้อมกับข้อความ “อยุธยาค้าขายต่างประเทศแต่โบราณ”  และทรงลงนามพระนามาภิไธยบนภาพวาดฝีพระหัตถ์ ด้วย

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทย ภาคกลาง