HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“รองมาโนช” ยัน โครงการหลังคาทางเดินสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย อำนวยความสะดวกประชาชน-นักท่องเที่ยว ไม่ต้องตากแดดตากฝน เสร็จทันก่อนสงกรานต์ 67

นายมโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา, นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการหลังคาทางเดินสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อคลุมแดดและคลุมฝนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดทางเดินสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย

นายมาโนช รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยสะพานท่าเทียเรือแหลมบาลีฮาย ได้มีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานจนเกิดการชำรุดทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักยานพาหนะที่สัญจรบนสะพานได้ ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการซ่อมแซมจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสะพานจนเกิดความเสียหายมากขึ้นและเกิดอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ เมืองพัทยาจึงได้เข้าดูแลและว่างจ้างผู้รับเหมาดำเนินโครงการปรุบปรุงสะพานท่าเทียบเรือขึ้น คู่ขนานกับการดำเนินการ โครงการหลังคาทางเดินสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อคลุมแดดและคลุมฝนให้ประชาชนชาวแกะล้านและนักท่องเที่ยว ที่ใช้บริการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ตอลดแนวสะพาน

โดยขณะนี้ผู้รับจ้างได้มีการดำเนินการโครงการหลังคาทางเดินสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายมาได้ระยะหนึ่งแล้วและได้มีการติดตั้งโครงหลังคาไปบ้างส่วนก่อนดำเนินการนำหลังคาที่มีการประกอบเสร็จแล้วจากโรงงานมาดำเนินการต่อ แม้การดำเนินการจะมีความล่าช้ากว่าสัญญาที่กำหนดไปบ้างด้วยติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างซ่อมแซมปรุบปรุงสะพานท่าเทียบเรือ ด้วยช่วยการซ่อมแซมโครงสร้างใต้สะพานติดปัญหาการดำเนินการในช่วงเวลาน้ำขึ้นและน้ำลง ทำให้การขึ้นโครงการของหลังคานั้นไม่สามารถดำเนินการได้ในบ้างช่วงของพื้นที่สะพาน แต่ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างติดตั้งโครงหลังคาในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างใต้สะพานเสร็จและเว้นในช่วงที่มีการก่อสร้างซ่อมแซมพื้นใต้สะพานท่าเทียบเรือไว้ ทั้งนี้คาดว่าการติดตั้งหลังคาทางเดินสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายจะแล้วเสร็นก่อนสงกรานต์นี้อย่างแน่นอน

นายมาโนช กล่าวต่ออีกว่า สำหรับความคืบหน้าการซ่อมแซมสะพานนั้นได้ดำเนินการไปแล้ว 80 % เหลืออีกเพียง 20 % โครงการปรุบปรุงสะพานท่าเทียบเรือ ด้วยติดปัญหาอุปสรรคเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลง ทำให้การซ่อมแซมเกิดความล่าช้าออกไปกว่าที่ที่จะเสร็จในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ทัง้นี้เมืองพัทยาจะเร่งผู้รับเหมาดำเนินการโครงการบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายทั้ง 2 โครงให้เสร็จพร้อมกันต่อไป

ผู้สื่อข่าวายงานว่า โครงการหลังคาทางเดินสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายนั้น ลักษณ์การก่อสร้างหลังคาคุมท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย จะเป็นหลังคาลักษณ์หลังคาเล่นคลื่นให้สอดคล้องพื้นที่ธีมทะเล สำหรับขนาดและน้ำหนักโครงเหล็กจะใช้โครงเหล็กที่ชุบ กัลป์วาไนซ์ ด้วยมีราคาถูกกว่าสแตนเลสและเพื่อประหยัดการใช้งบประมาณไม่ให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ทั้งนี้สำหรับการติดตั้งโครงการหลังคาทางเดินสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายนั้นตัวโครงการสร้างหลังคาจะไม่ยึดน้ำหนักกับตัวสะพานด้วยมีการติดตั้งติดตั้งเพลทกับเสาคานสะพานท่าเทียบเรือ ทำให้น้ำหนักหลังคาจะไม่ลงที่ตัวสะพานแต่ละลงที่คานสะพานเท่านั้น