HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง)จัดกิจกรรม “วันแห่งเกียรติยศม่วง – ทอง”

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่ 19 มีค.ที่ โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) นายศุภมิตร กัณฑมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ที่สำเร็จประจำปีการศึกษา2566 โดยมีนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับโดยในปีนี้มีนักเรียนระดับอนุบาล3 จำนวน68คน ระดับชั้นประถมการศึกษาปีที่ 6 จำนวน 135 คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน105คน

ได้เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมกระนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและบุคคลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ทั้งนี้การเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีระเบียบวินัย รวมทั้งเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการแนะแนวให้กับนักเรียนผู้ที่จบ ระดับชั้นอนุบาล3 เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่1 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 และเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อไปศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจ