HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

แถลงข่าวการแข่งขัน เดิน-วิ่ง 132 ปี Benchama Fun Run

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เปิดแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง 132 ปี Benchama Fun Run ครั้งยิ่งใหญ่ หลังจากห่างหายไปถึง 5 ปี เพราะสถานการณ์โควิดที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้ต้องหยุดจัดการแข่งขัน แต่มาครั้งนี้ทางโรงเรียนผนึกกำลังร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ายผู้ปกครองฯ ชมรมครูเก่าฯ เตรียมกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่ของการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง 132 ปี Benchama Fun Run อีกครั้ง เพื่อจัดหารายได้มาพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชน

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุม อาคาร 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ , นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ , นายบุยโชค คงสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ , นายสราวุธ ธีรภัทรไพศาล อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ , นายปัญญา สิวะโมกข์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ , นายสเนห์ ศุภอักษร ชมรมครูเก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง 132 ปี Benchama Fun Run ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เพื่อเป็นการระดมทุนมาพัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียน และสถานศึกษา ในอันที่จะเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง 132 ปี

Benchama Fun Run ในครั้งนี้ จะเป็นการจัดการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ หลังจากครั้งล่าสุดที่มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 หรือ 127 ปี เบญจมฯ มินิมาราธอน ในครั้งนั้น ทางโรงเรียนก็ได้หยุดกิจกรรมการแข่งขันลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และต่างประเทศ มานานถึง 5 ปี จนในที่สุดสถานการณ์ต่างๆ ได้กลับมาดีอีกครั้ง จึงได้เกิดกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง 132 ปี Benchama Fun Run ขึ้น โดยมีระยะทางประเภท วิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร , วิ่ง Fun Run ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร , และประเภท VIP ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/พฤศจิกายนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา