HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมกันฝังศพไร้ญาติและศพที่มีฐานะยากจน จำนวน 9 ราย ยังสุสานสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่สุสานสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราได้ทำการฝังศพไร้ญาติและศพที่มีฐานะยบากจน โดยได้นำศพออกมาจากห้องเย็นบริเวณด้านหน้าสุสานสมาคมฯ แล้วเช็คเพศและรายชื่อ จากนั้นนำบรรจุใส่โลงศพ ก่อนจะนำขึ้นรถเคลื่อนไปฝังยังด้านในสุสาน ที่ได้เคยจัดสร้างหลุมศพไว้เมื่อ 3 ปีก่อน เพื่อไว้ใช้สำหรับบรรจุศพไร้ญาติและศพที่มีฐานะยากจน

โดยในวันนี้มีศพที่ถูกนำมาฝังจำนวน 9 ศพ ได้แก่ ศพผู้ใหญ่ 9 ราย ศพเด็ก 3 ราย และอวัยวะส่วนขา 1 ชิ้น ทั้งนี้เนื่องด้วยเมื่อมีผู้เสียชีวิตลง และศพๆนั้นไม่มีญาติหรือมีฐานะยากจน ทางหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ก็จะนำศพมาแช่ไว้ยังห้องเย็น และเมื่อมีจำนวนหลายศพและห้องเย็นเต็ม ก็จะมีการนำศพไปฝังยังหลุมศพของทางสุสานสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา
สำหรับการฝังศพไร้ญาตินั้น ทางหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา จะทำการฝังปีละ 1 – 2 ครั้ง หรือเมื่อห้องเย็นเต็ม ทั้งนี้หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคเงิน เพื่อร่วมทำบุญบริจาคโลงศพให้กับทางหน่วยกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา สามารถติดต่อบริจาคได้ที่สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โทร.038-511-410

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา