HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กรมสรรพาวุธทหารเรือ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพุธที่ 20 มี.ค.67 เวลา 0600 เส้นทาง บก.สพ.ทร. ไปยัง หาดสอ ระยะทาง 8.3 กม. โดยมี พลเรือโท โสภณ รัชตาภิรักษ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ พร้อมด้วยคุณขวัญฤทัย รัชตาภิรักษ์ ประธานชมรมภริยากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานกิจกรรมกรมสรรพาวุธทหารเรือ เดิน-วิ่ง รักษ์สิ่งแวดล้อม มีผู้บังคับบัญชา กำลังพลกรมสรรพาวุธทหารเรือ และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 748 นาย ผู้ที่อายุ 45 ปีขึ้นไปใส่เสื้อสีเหลือง ผู้ที่อายุไม่เกิน 45 ปี เสื้อใส่กีฬา สพ.ทร. ครอบครัวใส่ชุดกีฬาสุภาพ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเดิน-วิ่ง กิจกรรมเก็บขยะชายหาด และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือและบริเวณหาดสอ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

กิจกรรมกรมสรรพาวุธทหารเรือ เดิน-วิ่ง รักษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการดูแลกำลังพลกองทัพเรือ ให้ขยายผลเฝ้าระวังและติดตามการดูแลสุขภาพ ของกำลังพลและครอบครัว ตามโครงการ”เฝ้าระวังสุขภาพของกำลังพลและครอบครัว” (Good Home Good Health) ตลอดจนวันที่ 21 มีนาคม เป็นวันป่าไม้โลก จึงเป็นโอกาสในการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของ ทร. Green navy อีกด้วย

พัชรพล/ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์