HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คนหัวสำโรง วอนแขวงทางหลวงติดตั้งสัญญาณไฟ แยกคลองชลประทาน ลดเจ็บ-ตาย

วันที่ 20 มี.ค.67 นายทวีศักดิ์ ชโนเมทาภรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา นายอมร สิทธิ รองนายก อบต.หัวสำโรง ตัวแทน นายธนะเกียรติ นพเกตุ นายก อบต.หัวสำโรง พร้อมด้วย สมาชิกเทศบาลตำบลหัวสำโรง (สท.) สมาชิสภาตำบลหัวสำโรง (ส.อบต.) ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำประชาชน โดยการประสานงานของ ดร.รัฐสภา นพเกตุ (กำนันบ่วง) ร่วมยื่นหนังสือต่อ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟแดง

บริเวณสี่แยกป้อมสายตรวจตำบลหัวสำโรง ถนนเส้น 3551 (แยกคลองชลประทาน) เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดกลับรถ บริเวณถนนเส้น 3551 และดำเนินการรื้อศาลาที่พักผู้โดยสาร เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง โดยมี นายมังกร ยี่หร่า รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฏิบัติงาน นายจักรพงษ์ โคตรมา หัวหน้าหมวดทางหลวงบางคล้า เป็นตัวแทนรับฟังปัญหา และรับมอบหนังสือเพื่อดำเนินการต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา