HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อำเภอบางคล้า เปิดบ้าน จัดงานเทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหาร และ ของดีอำเภอบางคล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วย นายกำพล สิริรัตตนนท์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และส่วนราชการ และประชาชนอำเภอบางคล้า ร่วมพิธีเปิด

อำเภอบางคล้า ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง อันเป็นดินแดน ที่มีความเจริญรุ่งเรือง มาแต่โบราณ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ด้านต่างๆ มีแม่น้ำบางปะกงเป็นแม่น้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิต ชาวบางคล้ามาอย่างยาวนาน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตร ที่มีชื่อเสียงหลากหลายชนิด เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มะพร้าวน้ำหอม น้ำตาลสด ปลากัด กุ้งแม่น้ำ และยังมีอาหารคาวหวานรสชาติอร่อยอีกมากมาย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ อนุสาวรีย์และพระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค้างคาวแม่ไก่วัดโพธิ์ โบสถ์วัดแจ้ง ตลาดน้ำบางคล้า โบสถ์สีทองวัดปากน้ำโจ้โล้ หมู่บ้านน้ำตาลสด

งานเทศกาลมะม่วง จึงถือเป็นประเพณีของชาวอำเภอบางคล้า ซึ่งจัดติดต่อกันมาทุกปี ในปีนี้ เป็นครั้งที่ 20 เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ของดีอำเภอบางคล้า ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักอำเภอบางคล้า และเพื่อสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบางคล้า ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ชาวบางคล้าจึงพร้อมใจกัน เปิดบ้าน จัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหาร และ
ของดีอำเภอบางคล้า” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 ขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาหาร สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และ กิจกรรมนันทนาการ การเดินแบบผ้าไทย การประกวดส้มตำลีลา การแข่งขันประกอบอาหารไข่เจียวกุ้ง การประกวดผลผลิตทางการเกษตร มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม การประกวดเทพีมะม่วงบางคล้า การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การเดินวิ่งบางคล้ามินิมาราธอน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำและทางบก จากการสนับสนุนจากส่วนราชการทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคเอกชน รวมตลอดถึงพี่น้องประชาชนชาวบางคล้า ที่ร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้

อำเภอบางคล้า ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป มาเที่ยว ชม ชิม ช้อป ในงาน เทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหาร และของดีอำเภอบางคล้า ประจำปี 2567 ครั้งที่ 20 ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า ตั้งแต่เวลา 10.00 -22.00 น.

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา