HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

แม่ทัพภาคที่ 2 ขับ จยย.พ่วงข้าง ให้นายอำเภอและกำนันนั่งชิลๆ ตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำ ในโครงการ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค ให้ชาวบ้านชายแดน

วันที่ 21 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศสีสันเก็บตก ระหว่างที่ พล.ท.อดุลย์  บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจความพึงพอใจ โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ประจำปี 2567 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 2 ได้โชว์การขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างด้วยตนเอง  หลัง พ.อ. จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ รอง.ผบ.พล.ร.6 พร้อมด้วย นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง,นายพิชัย เผยศิริ นายก อบต.ตะเคียน,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และตำรวจ-ทหารในพื้นที่ มาเตรียมพร้อมให้การต้อนรับ โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง แม้กำนัน ต.ตะเคียน จะอาสาเป็นผู้ขับขี่ให้แม่ทัพนั่งกับนายอำเภอกาบเชิงก็ตาม  เพื่อเดินทางไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านผู้ที่ใช้น้ำตามหมู่บ้านต่างๆ

 

-พล.ท.อดุลย์  บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พูดกับกำนันว่า”ผมขับเป็นน่ะเชื่อมั้ยนิ เชื่อว่าผมขับเป็นมั้ยนิ กำนันเสี่ยงมั้ย มาผมขับเอง กำนันนั่ง  ผมขับเป็น ขับเป็นปัธโธ่”ก่อนที่แม่ทับจะบิดคันเร่ง โดยมีนายอำเภอและกำนันนั่งข้างบนพ่วง  และมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขับตามพร้อม จนท.ทหาร รวม 7 คน เพื่อไปตรวจเยี่ยมการใช้น้ำของชาวบ้านพร้อมกับสอบถามชาวบ้านถึงความพึงพอใจหลังจากมีการแก้ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภคที่ขาดแคลนให้กับชาวบ้าน ซึ่งผลการตอบรับของชาวบ้านเป็นที่พึงพอใจ มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ

 

 

 

สำหรับโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค  ดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยม โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 จากนั้น พ.ต.ต.วิสูตร สายสุด ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานปัญหาของชุมชน ได้แก่ ปัญหาน้ำประปาบาดาลของหมู่บ้านไม่เพียงพอ และต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ ในการใช้สูบน้ำประปาหมู่บ้าน  หลังจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านได้ทรงห่วงใย และติดตามการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้ทางทหารเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอีกทาง  มทภ.2 จึงมอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้ามาสืบสภาพ ฉก.2 และ ฉก.ทพ.26 จึงได้ เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับทราบปัญหา เมื่อวันที่ 13 พ.ย.66 ณ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ โดยมี พ.อ.ธานินทร์ ดมหอม รอง ผบ.ฉก.2 เป็นประธาน

 

จากการประชุมทราบว่า ชุมชนมีปัญหาน้ำอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอ และปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  และจากการลงสำรวจพื้นที่พบว่า แหล่งน้ำอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 มีการขุดเจาะบ่อบาดาลใช้แล้ว จำนวน 6 บ่อ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จว.น.ม.)  มีการติดตั้งปั้มซัมเมิร์ส ไว้จำนวน 3 บ่อ แต่ยังไม่ได้ทำระบบกระจายน้ำ เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ ซึ่งปริมาณน้ำใต้ดินของทั้ง 3 บ่อ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 มีปริมาณมากกว่า 20 ลบ.ม./ซม. ซึ่งเพียงพอในการใช้ในพื้นที่หมู่ที่ 5 และเพียงพอในการที่จะกระจายไปเติมระบบน้ำประปาในชุมชนรอบๆ อีก 5 หมู่บ้านได้ด้วย จึงได้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยเหนือทราบต่อไป

 

 

ต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผอ.ประวิทย์ บุญมี และ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ได้ลงพื้นที่มาประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ทอง ผลการประชุม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมว่าโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่หมู่ที่ 5 ได้รับงบประมาณเพียงแค่การขุดเจาะ และการติดตั้งปั๊มน้ำ ยังไม่มีงบประมาณในการทำระบบกระจายน้ำ ซึ่งการของบประมาณจะขอได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันได้เสนอของบในปี 68 หากได้รับงบประมาณเร็วที่สุดจะได้ในปี 69 แต่เนื่องจากเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ท่านประธานการประชุมฯ จึงได้หารือ และให้แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้งบประมาณจากภาครัฐบางส่วนโดยท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำระบบกระจายน้ำจากหมู่ 5 กระจายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ

ต่อมา ท่านแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ประสาน อบจ.สุรินทร์ ให้มาออกแบบและประมาณการ จากนั้นวันที่ 16 ธ.ค.66 นายก อบจ.สุรินทร์ พร้อมด้วยนายช่าง ได้ลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับ ฉก.ทพ.26 และได้ออกแบบประมาณในขั้นต้น  ต่อมา วันที่ 25 ธ.ค. 66 พล.พัฒนา 2 โดย ช.2 ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการ ได้ลงสำรวจพื้นที่อีกครั้งร่วมกับ อบจ.สุรินทร์ และได้ออกแบบประมาณการโดยละเอียด เป็นงบประมาณจำนวน 2,720,300 ล้านบาท  จากนั้นได้นำแบบและประมาณการดังกล่าว ทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านจึงได้พระราชทานเงินจากมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 2,720,300 บาท โดยให้หน่วยทหารเป็นผู้ดำเนินการจนแล้วเสร็จดังกล่าว

 

 

 

พล.ท.อดุลย์  บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า  สืบเนื่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ บ.โพธิ์ทอง ม.7 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พระองค์ท่านจึงรับทราบจากครูใหญ่ของโรงเรียนว่า ชาวบ้าน ต.คะเคียนประสบปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภคประจำวัน พระองค์ท่านจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ของมูลนิธิชัยพัฒนาให้มากระจายน้ำ ซึ่งน้ำ  ซึ่งน้ำเกิดจาก สำนักทรัพยากรที่ 5 ได้มาเจาะน้ำบาดาล ตรวจวัดคุณภาพและปริมาณไว้แล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณมากระจายน้ำ ซึ่งต้องรอในปีต่อไปที่จะมีการตั้งบประมาณกระจายน้ำให้กับชาวบ้านทุกหมู่ แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระองค์ท่านทรงทราบและเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ก็เลยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพรองค์มาให้ทหาร ทาง จ.สุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ และทางอำเภอ ช่วยกัน ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว และวันนี้ที่เดินทางมาเพื่อรับทราบปัญหา หลังจากที่เราต่อและกระจายน้ำแล้ว พี่น้องประชาชนทุกหมู่ ได้รับน้ำเพียงพอหรือไม่ มีปัญหาอะไรบ้าง เป็นการติดตามผลการแจกจ่ายน้ำช่วงที่ผ่านมา ก็พบว่าปัจจุบันนี้ทุกหมู่ได้รับน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และที่มาช่วงเย็นเพราะเป็นช่วงที่พี่น้องชาวบ้านทุกหมู่กลับมาจากการทำไร่ทำนา และเป็นช่วงที่มีการใช้น้ำที่มากที่สุด พบว่าทุกหมู่มีปริมาณน้ำที่เพียงพอ มีหมู่ 1 หมู่เดียวที่อยู่ปลายน้ำ ปริมาณน้ำก็เพียงพอเช่นเดียวกัน แต่อาจจะไม่ไหลแรงมากนัก ซึ่งจะได้หาทางแก้ไขปัญหาต่อไป แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว.

 

 

 

 

 

นพรัตน์  กิ่งแก้ว  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์ รายงาน