HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชาวนาแห้ว เตรียมงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก 15 ต้น สูง 3 เมตร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 มี.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเตรียมจัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้แสงภา ที่วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นมีพิธีเปิดยิ่งใหญ่ในวันที่ 14 เม.ย.67 นี้ แต่ละปีมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานนับพันคน งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีจำนวนต้นดอกไม้ 15 ต้น มีความสูง 3 เมตร

นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเลย กล่าวว่า สำหรับประเพณีการแห่ต้นดอกไม้ตั้งแต่ก่อสร้างวัดแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบันกว่า 470 ปี ชาวบ้านเกิดความเชื่อว่า การนำดอกไม้มาบูชาพระ ที่ชาวไทยถือว่าวันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ การบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ถือว่าเป็นสิ่งอันมงคล ด้วยการเก็บดอกไม้ที่สด ดอกสวยงามที่สุด เป็นดอก เป็นช่อ และพัฒนาเป็นพานพุ่ม พานบายศรี ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ จนพัฒนาไปถึงการทำโครงด้วยไม้เรียกว่าต้นดอกไม้ ขนาดเล็กถือคนเดียว ขนาดกลางใช้คนหาม 4 คน และขนาดใหญ่ใช้คนหาม 6-10 คน

 

 

 

 

ก่อนถึงวันงาน ชาวบ้านแต่ละคุ้มที่เป็นชายจะเตรียมอุปกรณ์ตัดไม้ไผ่มาทำเป็นโครง รูปต้นดอกไม้ใหญ่ จากนั้นจะพากันออกไปหาต้นดอกไม้ที่หาได้ง่ายในหน้าร้อนในท้องถิ่น เช่น ดอกคูณ และ ดอกหางนกยูง เป็นต้น ได้แล้วจะนำมาที่หมู่บ้าน ส่วนฝ่ายหญิงก็จะนำดอกไม้ตัดแต่ง ประดับประดาผูกติดกับโครงไม้ไผ่ให้มีความสวยงาม สีสันสดใส ตกตอนเย็นก็จะแห่ไปที่สัดศรีโพธิ์ชัยอันเป็นสถานที่จัดงานฯ ชาวบ้าน มีความเชื่อและถือเป็นสิริมงคล ที่ได้นำดอกไม้มาบูชาพระรัตนตรัย ขอให้อยู่ดีมีสุข ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ให้ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองร่มเย็น ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ วัว ควาย สัตว์เลี้ยงขยายคอกออกผลสมบูรณ์ ประเพณีการแห่ต้นดอกไม้ มีการแห่ทุกปี เริ่มจากวันสรงน้ำพระพุทธรูป เริ่มวันที่ 13 เมษายน โดยหลักปฏิบัติจะเริ่มแห่ตั้งแต่วันที่ 13-16 เม.ย. ติดต่อกันและจะมีการแห่ต้นดอกไม้ทุกคืนวันพระ ตลอดเดือนเมษายนของทุกปี

 

 

การแห่ต้องแห่ตอนกลางคืนราว 1 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม และต้องมาแห่ที่วัดรอบพระอุโบสถเท่านั้น และต้องแห่ให้ครบ 3 รอบ รอบที่ 1 บูชาพระพุทธ รอบที่ 2 บูชาพระธรรม รอบที่ 3 บูชาพระสงฆ์ เมื่อแห่ครบทั้ง 3 รอบแล้ว ต้องวางต้นดอกไม้ทุกต้นไว้รอบพระอุโบสถ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยตลอดทั้งคืน รุ่งเช้านำต้นดอกไม้ออกจากวัด การแห่ ผู้หามต้นดอกไม้ต้องโยกประกอบจังหวะให้ต้นดอกไม้หมุนซ้าย ขวา ตามจังหวะเสียงกลอง ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบ ที่บรรเลงประกอบจนครบ 3 รอบ ต้องติดเทียนและจุดเพื่อให้เกิดแสงสว่างด้วยทุกต้น

 

 

 

สำหรับโครงสร้างต้นดอกไม้ ประกอบโครงสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งหมด ไม่มีลวด ตะปู ผูกหรือตอก โครงสร้างที่สำคัญ มีชื่อตามภาษาถิ่น คือ 1 คาน (ฐานรากใช้หาม) 2 ขาธนู (ส่วนยึดคาน) 3 ง่าม (เสาของต้นดอกไม้) 4 พ่ง (ตัวรัดมุมขนาด) 5 ดวด (ส่วนรัดลำต้น) 6 แกนกลาง แกนค้ำยัน 7 ลี้ก (ระแนงสานรอบต้น) 8 คันกล่อง (ส่วนประกอบสำหรับห้อยสายมาลัย) และ 9 แมงมุม (ส่วนประกอบยอดสูงสุด) การสร้างต้นดอกไม้ต้องนำอุปกรณ์และดอกไม้สดมาประกอบสร้างให้เสร็จภายในวันเดียว จากนั้นจะนำต้นดอกไม้ไปรวมกันที่วัดเพื่อรอเวลาแห่ในตอนค่ำ ก่อนถึงเวลาแห่ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่วัด เมื่อถึงเวลาแห่ต้องโยกต้นไม้หมุนตามจังหวะกลองอย่างสวยงาม ต้นใหญ่สุดมีความกว้าง 3 เมตร สูง 15 เมตร”

 

 

 

ข่าว/ภาพ  บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย