HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

วันที่ 22 มีนาคม 2567ที่หอประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา กิจกรรมส่งต่อความยั่งยืน โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ มีจิตอาสา เพื่อความยั่งยืน คืนคนดีต่อสังคม โดยมี พ.ต.อ.ชัยพร ทองนาเพียง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ร่วมด้วย พ.ต.อ.ณัฐพล อะกะเรือน ผู้กำกับการ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.วันชัย ประถม รอง ผกก.ป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในโครงการ

ทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตนเอง ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดมีพลังในการบำบัด มีพลังในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง การบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม และนำไปสู่ชุมชนเข็มแข็งแบบยั่งยืนและครบวงจร ในวันนี้จึงมีภาคีเครือข่าย ได้แก่ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา กศน.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดมีโอกาสในการสมัครงานหรือหางานทำ ตามที่ตนเองถนัด

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา