HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ปั้มลุงเท่งจัดโครงการอบรม CPR ให้พนักงานและผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือชีวิต นทท.ยามฉุกเฉิน

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายเฉลิมเกียรติ เป็นศิริ เจ้าของกิจการปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ พร้อมด้วย นส.ลักขณา ม่วงศรี นักปฏิบัติการกู้ชีพ หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับต้น EMT-B ได้จัดโครงการอบรมCPR ให้ความรู้กับพนักงานและผู้ประกอบการ ภายในปั้มน้ำมันในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ผู้ประสบเหตุที่หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นกลับมามีชีพจรได้อีกครั้ง โดยมี นส.กนกวรรณ มาประโพธิ์ นักวิชาการเจ้าหน้าที่การแพทย์ มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มาอบรมให้ความรู้ภาคปฏิบัติแก่พนักงานและผู้ประกอบการ ณ ปั้มลุงเท่งชะอำ จ.เพชรบุรี เมืองชะอำเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่แวะเวียนมาใช้บริการภายในปั้มน้ำมันเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี เพื่อป้องกันเหตุร้ายและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ปั้มลุงเท่งชะอำจึงจัดอบรมให้พนักงาน และผู้ประกอบการจำนวน60 ราย ในการช่วยเหลือชีวิตนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจได้อีกครั้ง

นายเฉลิมเกียรติ เป็นศิริ เจ้าของกิจการปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ กล่าวว่า วันนี้ทางปั้มได้จัดให้มีการอบรมการช่วยชีวิตให้แก่ พนักงาน และผู้ประกอบการทั้งหมดของปั้ม เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่มาใช้บริการให้ปลอดภัย และมีความมั่นใจในการให้บริการของปั้ม หลังจากอบรมไปแล้วทางปั้มคาดหวังว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาภายใน 4-5นาทีแรกเป็นนาทีสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยได้ไวขึ้น ต้องมีการเรียนรู้ทักษะให้เป็นว่ามีการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีต้องทำอย่างไง จะได้ช่วยเหลือชีวิตนักท่องเที่ยวและลูกค้าที่มาใช้บริการได้ทันท้วงที่ปั้มลุงเท่งชะอำจัดโครงการอบรมCPR ให้พนักงานและผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือชีวิต นทท.ยามฉุกเฉิน วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายเฉลิมเกียรติ เป็นศิริ เจ้าของกิจการปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ พร้อมด้วย นส.ลักขณา ม่วงศรี นักปฏิบัติการกู้ชีพ หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับต้น EMT-B ได้จัดโครงการอบรมCPR ให้ความรู้กับพนักงานและผู้ประกอบการ ภายในปั้มน้ำมันในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ผู้ประสบเหตุที่หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นกลับมามีชีพจรได้อีกครั้ง โดยมี นส.กนกวรรณ มาประโพธิ์ นักวิชาการเจ้าหน้าที่การแพทย์ มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มาอบรมให้ความรู้ภาคปฏิบัติแก่พนักงานและผู้ประกอบการ ณ ปั้มลุงเท่งชะอำ จ.เพชรบุรี เมืองชะอำเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่แวะเวียนมาใช้บริการภายในปั้มน้ำมันเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี เพื่อป้องกันเหตุร้ายและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ปั้มลุงเท่งชะอำจึงจัดอบรมให้พนักงาน และผู้ประกอบการจำนวน60 ราย ในการช่วยเหลือชีวิตนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจได้อีกครั้ง

นายเฉลิมเกียรติ เป็นศิริ เจ้าของกิจการปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ กล่าวว่า วันนี้ทางปั้มได้จัดให้มีการอบรมการช่วยชีวิตให้แก่ พนักงาน และผู้ประกอบการทั้งหมดของปั้ม เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่มาใช้บริการให้ปลอดภัย และมีความมั่นใจในการให้บริการของปั้ม หลังจากอบรมไปแล้วทางปั้มคาดหวังว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาภายใน 4-5นาทีแรกเป็นนาทีสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยได้ไวขึ้น ต้องมีการเรียนรู้ทักษะให้เป็นว่ามีการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีต้องทำอย่างไง จะได้ช่วยเหลือชีวิตนักท่องเที่ยวและลูกค้าที่มาใช้บริการได้ทันท้วงที่

บรรณต เจริญกิจสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด เพชรบุรี