HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

หอการค้าสุพรรณบุรีจัดประชุมใหญ่สามัญ พร้อมบรรยายพิเศษ “Start-Up จากคนทำจริง”

หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีจัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2567และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Start-Up จากคนทำจริง” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายธีรธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ที่ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายวีระ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2567 และฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Star-Up จากคนทำจริง” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินายธีรธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะกรรมการ สมาชิกหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมและฟังการบรรยายพิเศษ จำนวนมาก

วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจการค้า ระหว่างกรรมการกับสมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในฐานะองค์กรหอการค้า เราตระหนักดีว่า การให้บริการสมาชิกกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า โดยส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือ ภารกิจของหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี
ภัทรพล พรมพัก ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุพรรณบุรี