HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นครปฐม จัดโครงการ พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6

วันที่ 23 มีนาคม 2567) ที่อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด “โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ” โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่5 รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่5 ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ที่มีการอาศัยอยู่หนาแน่น พบว่าประชาชนจะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการรับบริการโดยแพทย์เฉพาะทาง ในโอกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัด โครงการพาหมอไปหาประชาชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการคัดกรองโรคและความเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประชาชน โดยในวันนี้เป็นการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่5 กล่าวว่า การตัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมตรวจค้นหาคัดกรองประชาชน กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะเขตอำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน และอำเภอดอนตูม เข้าระบบการดูแลรักษาทั้ง 17 คลินิกบริการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 มีนาคม 2567 โดยหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ ได้แก่ 1.คลินิกสุขภาพจิต ตรวจประเมินภาวะร่างกายและสุขภาพใจ โดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยา 2.คลินิกมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ FIT Test และส่องกล้อง Colonoscope 3.คลินิกมะเร็งเต้านม ตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยวิธีMemmogram 4.คลินิกมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 5.คลินิกมะเร็งตับ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และC ให้ความรู้เรื่องมะเร็งตับ 6.คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยง 7.คลินิกอัลตร้าซาวน์ ตรวจครรภ์ ตรวจคัดกรองความเสี่ยง 8.คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต ตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิต 9.คลินิกกระดูกและข้อ ตรวจคัดกรองนิ้วล็อค พังผืดข้อมือทับเส้นประสาท รักษาโรคกระดูกและข้อ นัดหมายผ่าตัด 10.คลินิกผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมให้คำแนะนำ นัดหมายส่งต่อ 11.คลินิกจักษุ ตรวจสายตาผู้สูงอายุ ตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจสายตาเด็กและมอบแว่นสายตาเด็ก ผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก และผู้สูงอายุ 12.คลินิกโรคเรื้อรัง ตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกโภชนบำบัด ปรับพฤติกรรมเสี่ยงโรคเรื้อรัง 13.คลินิกทันตกรรม ตรวจฟัน คัดกรองมะเร็งช่องปาก บริการทันตกรรมอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ฝังรากฟันเทียม 14.คลินิกสุขภาพพระสงฆ์ ตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง ตรวจคัดกรอง 9 ด้านโรคกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 15.คลินิกขาเทียมและผู้พิการ ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนผู้พิการ บริการแขนขาเทียมและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด 16.คลินิกรักษ์ปอด ตรวจคัดกรองวัณโรค ด้วยMobile X-Ray 17.คลินิกหู คอ จมูก ตรวจรักษาผู้ป่วยหู คอ จมูก ตรวจคัดกรองการได้ยินและออกใบรับรองความพิการ ทั้ง 17 คลินิก สามารถรองรับการให้บริการประชาชนในอำเภอกำแพงแสนและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ ช่วยทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และความแม่นยำในการจัดการต่างๆ ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว