HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายอำเภอไพรบึง ห่วงใยผู้ยากไร้ และกลุ่มเปราะบาง นำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมาย ThaiQM และ TPMAP

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดปราสาทเยอเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอำเภอศีล 5 นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าอธิการนิรันดร์ จกฺกธมฺโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนา มีการทำบุญตักบาตรเบื้องหน้าหลวงพ่อมุม องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานแม่บ้านมหาดไทย อ.ไพรบึง ประธานสตรีอำเภอไพรบึง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ มาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้จำนวนมาก

 

 

 

 

นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง เปิดเผยต่อไปว่า หลังจากเสร็จพิธีกิจกรรมโครงการอำเภอศีล 5 นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียงแล้ว ตนมีความห่วงใยผู้ยากไร้ ยากจน กลุ่มเปราะบางเป็นอย่างมาก ดังนั้น ตนจึงได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ อปท.และผู้นำชุมชน เดินทางไปเยี่ยมบ้านของผู้ยากไร้ ยากจน กลุ่มเปราะบาง ครัวเรือนเป้าหมาย ThaiQM และ TPMAP ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้การช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับกลุ่มดังกล่าวข้างต้น

 

 

 

 

 

 

 

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ