HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดเลย จัดกิจกรรม “เที่ยวเชียงคานสำราญเลย ยลวิถีไทดำสุขเลิศล้ำที่บ้านนาป่าหนาด” ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 23 มี.ค.67 ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ. เชียงคาน จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นายวิลาศ บุญโต พัฒนาการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันตีกะลอเปิดกิจกรรม “เที่ยวเชียงคานสำราญเลย ยลวิถีไทดำสุขเลิศล้ำที่บ้านนาป่าหนาด” ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน ร่วมกิจกรรม

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เยี่ยมชมโปรแกรมการท่องเที่ยว 10 Champ ผู้ประกอบการชุมชน ที่นักท่องเที่ยวจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ประกอบด้วย เข็นให้เป็นเส้น ทอเส้นให้เป็นผืน ระรื่นใจสไตล์ไทดำ ทำไม้ไผ่ในจินตนาการ สานสร้างงานโคมไฟ หัวใจไทดำ ฟ้อนรำพื้นถิ่น เอ็ดเจื่องกิ๋น สกินเฮิร์บใบหนาด นาป่าหนาด รถซิ่งออนทัวร์ รวมถึง ชม ช้อป ชิม สินค้า OTOP สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์โคก หนอง นา จากนั้น เยี่ยมชมกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทดำ (ฟื้นฟู) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวิถีไทดำ การแสดงแซปาง มะกอนน้อยลอดบ่วง และฟ้อนแคน ซึ่งเป็นการละเล่นตามประเพณีชาวไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

ข่าว/ภาพ บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย