HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกฯ ชง “ภาคการท่องเที่ยว” มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโคราช

บ่ายวันนี้ (24 มีนาคม 2567)นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานเทศบาลอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้กล่าวถึง ภาคการท่องเที่ยว ดังนี้

1. ยินดีอย่างยิ่งที่การเปิดถนนเส้นทาง M6 ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมารวดเร็วและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

 

2. ผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งใน Avation Hub ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ขอฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดำเนินการผลักดันโครงการสนามบินพานิชย์ของจังหวัดฯ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวต่อไป

3. จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูง ทั้งในด้านวัฒนธรรมและสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น อาหาร และผ้าไหม ซึ่งถือเป็น Soft Power สำคัญ รวมถึงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมจังหวัดที่มีศักยภาพเช่นนี้

 

 

 

 

 

4. รัฐบาลเห็นศักยภาพของเขาเขื่อนลั่น Skywalk จึงขอฝากให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศต่อไป.

 

 

 

 

 

ประสิทธิ์ วนะชกิจ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา