HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วนอุทยานเขานางพันธุรัต คว้ารางวัล ‘’คนดีศรีจังหวัด สาขา ผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น”

วันที่ 24 มีนาคม 2567 นายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์ หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต เปิดเผยว่า ตามนโยบายนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสมเจตน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ที่ให้เน้นการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งวนอุทยานเขานางพันธุรัตเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น มีกิจกรรมที่เป็นอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ใกล้เมือง ห่างจากหาดชะอำแค่เพียง 10 กิโลเมตร โดยวนอุทยานเขานางพันธุรัต ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น จนทำให้ได้รับรางวัล จากชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน ในรางวัล ‘’คนดีศรีจังหวัด สาขา ผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น”

สำหรับรางวัลในครั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่สร้างสรรค์ สังคมไทย โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมที่เข้าถึง ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก นำนโยบายต่างๆมาใช้ปฏิบัติหน้าที่จนประสบความสาเร็จในองค์กร ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาบ้านเมืองเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป วนอุทยานเขานางพันธุรัต ตั้งอยู่ที่ ม.2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นของเขาหินปูน ความหลากหลายของระบบนิเวศ

มีกิจกรรมที่เป็นการสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากร สามารถเข้าถึงกิจกรรมได้ทุกเพศทุกวัย อาทิ การปั่น-ยิง เมล็ดพันธ์ุแห่งความดี การศึกษาซากฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์โบราณ การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การวิ่ง-ปั่นจักรยาน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยรอบชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นี้ จะมีการจัดกิจกรรมงานวิ่ง “พันธุรัต ยักษ์ก็มีหัวใจ ครั้งที่ 3” วิ่งสัมผัสธรรมชาติและชมบรรยากาศรอบๆชุมชนบ้านโคกเศรษฐี และชุมชนบ้านนายาง สำหรับผู้สนใจในกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 098-6860989 หรือเพจ วนอุทยานเขานางพันธุรัตและโครงการฯเขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บรรณรต ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเพชรบุรี