HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นักท่องเที่ยวแห่ชมการแข่งขันศึกจ้าวเวหากลางแม่น้ำแห่งเดียวในประเทศไทย

อบจ.สมุทรสงคราม จัดแข่งขันศึกจ้าวเวหา สืบสานกีฬาว่าวไทย “เล่นว่าวกลางแม่น้ำ” หน้าวัดภูมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมชุมชน นักท่องเที่ยวแห่ชมเล่นว่าวกลางแม่น้ำแม่กลองแห่งเดียวในไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สมุทรสงครามร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลสวนหลวง และชมรมว่าวไทยจังหวัดสมุทรสงครามจัดแข่งขัน “ศึกจ้าวเวหา” มหกรรมว่างวไทยและสืบสานกีฬาว่าวไทย “เล่นว่าวกลางแม่น้ำ” ที่บริเวณกลางแม่น้ำแม่กลองหน้าวัดภูมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชุมชนอันดีงามของท้องถิ่น มีการประกวดว่าวสวยงามชุดเบญจรงค์,ประเภทฟรีสไตล์, 5 ขนาด คือ ขนาดศอกคืบ, 2 ศอก,3 ศอก, 4 ศอก และ 5 ศอก ซึ่งพิจารณาจากขึ้นสูง และสวยงาม โดยมีดนตรีไทยบรรเลงเพลงจังหวะต่าง ๆ ตามลีลาท่าทางของว่าวที่โลดแล่นอยู่กลางลำน้ำแม่กลอง

ส่วนไฮไลน์ คือ แข่งขันจุฬาคว้าปักเป้า ซึ่งเป็นการต่อสู้กันบนท้องฟ้า มีเซียนว่าวทั้งว่าวจุฬาและว่าวปักเป่าร่วมการแข่งขันกว่า 20 ทีม แบ่งเป็น 2 ฝั่ง ให้ทีมว่าวจุฬาอยู่เหนือลม อาวุธร้ายผูกติดไว้กับเชือกป่าน เป็นระยะ ๆละ 3 ดอกที่เรียกว่าจำปา ซึ่งจะเกี่ยวเชือกป่านของว่าวปักเป้าให้กลับมาในฝั่งของตน ส่วนว่าวปักเป้าอยู่ใต้ลม มีผู้เล่น 3 คน อาวุธคือเชือกที่ปล่อยยาวเป็นห่วงที่เซียนว่าวเรียกว่าเหนียง ไว้ใช้คล้องว่าวจุฬาให้ตกในฝั่งของตน โดยทั้ง 2 ฝ่ายต้องใช้กลยุทธ์ที่จะพาว่าวฝ่ายตรงข้ามเข้ามาตกในฝ่ายของตน ว่าวของใครทำคะแนนได้มากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะ ซึ่งการแข่งขันรายการนี้นอกจากจะต้องลุ้นว่าว่าวฝ่ายไหนจะชนะแล้ว ยังต้องลุ้นด้วยว่า ผู้เล่นฝ่ายไหนจะตกน้ำด้วย
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการว่าว การสาธิตการหลาวว่าว การโชว์ว่าวไทย, ว่าวนานาชาติ, ว่าวแฟนซีและว่าวสวยงาม โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะข้ามฝั่งไปท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาเข้าร่วมชมความสวยงามของการเล่นว่าวกลางแม่น้ำแม่กลองด้วย

น.ส.กาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า การเล่นว่าว นับว่าเป็นกีฬาที่นิยมอย่างแพร่หลายกันไปทั่วโลกและมีวิวัฒนาการที่หลากหลาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบ วิธีการเล่น และวิธีการผลิต มีการนำเอาวัสดุและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยเข้ามาผสมผสาน ผลิตเป็นชิ้นงานหรือตัวว่าวที่เราเห็นอยู่กันทั่วไป จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันว่าวไทย เช่น ว่าวจุฬา และว่าวปักเป้า ที่มีมาแต่อดีต ควบคู่กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน มีที่ท่าจะถูกลบเลือนไป อบจ.สมุทรสงคราม จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสวนหลวง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม และชมรมว่าวไทยจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการมหกรรมว่าวไทย “ศึกจ้าวเวหา” สืบสานกีฬาว่าวไทย “เล่นว่าวกลางแม่น้ำ” และเล่นว่าวนานาชาติ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้
นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรสงคราม