HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อเวลา 9.00 นวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่โรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาส หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมทั้งสิ้นจำนวน 110 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยมี นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคณะครู เข้าร่วมพิธีและพร้อมกล่าวให้โอวาทเนื่องในโอกาสจบการศึกษา มีพิธีผูกข้อมือให้นักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้กล่าวแสดงความอาลัยต่อสถาบัน

และกล่าวขอบคุณต่อครูผู้มีพระคุณ กิจกรรมในครั้งจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อครู ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่าง นักเรียนกับสถาบัน