HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา มอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่หน่วยงานด้านความมั่นคง 11 แห่ง

วันที่ 25 มี.ค. 67 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา มอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่หน่วยงานด้านความมั่นคง 11 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอสนามชัยเขต อำเภอราชสาส์น อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บ้านพักเด็กฯ และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ และสนับสนุนหน่วยงานอื่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งหยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ทำให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความสงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหายาเสพติด

สำหรับ ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภทเมทแอมเฟตามีนและกัญชา ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภทเคตามีน (ยาเค) ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภทเมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (ยาอี) และ ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภทเฮโรอีน รวมมูลค่า 4,880,625 บาท

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา