HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่และโครงการแว่นแก้ว ณ วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา

(26 มี.ค. 2567) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดกิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่และโครงการแว่นแก้ว โดยมีคุณสุฑามาศ กาญจนารักษ์ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายที่ดิน2 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย คุณปิณฑิรา เก่งการพาณิชย์ นายอำเภอพนมสารคาม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ผู้ปกครองท้องที่ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ โครงการแว่นแก้วในครั้งนี้ เป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. ได้จัดตั้งขึ้นๆเมื่อปี 2546 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา ปัจจุบัน ออกหน่วยบริการไปแล้ว 63 จังหวัด จำนวน 300,000 คน โดยให้บริการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 21 ซึ่งเป็นหน่วยที่ 530

โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้นำหน่วยบริการทันตกรรมมาให้บริการ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน นอกจากนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานด้วย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา