HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

DSI บุกยึดสินค้าก๊อปเกรดA เสียหายกว่า 10 ล้าน

พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้ ร้อยตำรวจเอก พลสัณห์ เทิดสงวน ผู้อำนวยการกองกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาเจ้าหน้าที่กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา และกองปฏิบัติการพิเศษ นำหมายศาลทรัพย์สินฯจำนวน 5 หมาย พร้อมตัวแทนผู้เสียหายเข้าร่วมสังเกตการณ์ เข้าตรวจค้นร้านกิ๊ปช็อป ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ และที่เก็บสินค้า ตั้งอยู่ในพื้นที่สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่เสนอจำหน่าย และเก็บสินค้าประเภทแก้วน้ำปลอมเครื่องหมายการการค้า Liverpool Starbucks เป็นต้น

ตรวจค้นพบของกลาง ที่เข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้า Liverpool / Nike / Starbucks ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตัวการ์ตูน Stitch จำนวนมากกว่า 12,000 ใบ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดในลักษณะเป็นแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายสถานที่รับซื้อสถานที่เก็บสินค้า หรือได้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิด หรือ

ซึ่งมีไว้เป็นความผิด อันมีมูลค่าตามราคาท้องตลาดตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือ คดีที่น่าเชื่อว่ามีมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการกระทำความผิดตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปหรือคดีที่น่าเชื่อว่ามีมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการกระทำความผิด ตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป จึงได้ยึดมาตรวจสอบ และจะได้ดำเนินคดีต่อไป