HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา นายณรงค์พงศ์ พิศิลป์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ประธานกล่าวเปิดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซ้อมแผนระงับเหตุร้ายในครั้งนี้

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ โดยจำลองเหตุไฟไหม้ในแดนชาย โดยผู้ต้องขัง จำลองเหตุการณ์และสถานการณ์ขึ้น เพื่อให้กำลังพลข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเรือนจำ ได้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ การควบคุม การเผชิญเหตุการณ์ และประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงการคลี่คลายสถานการณ์หากเกิดเหตุขึ้นภายในเรือนจำได้

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการสถานการณ์ และการสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการเผชิญเหตุ และการใช้อุปกรณ์การป้องกันภัย จึงมอบหมายให้ข้าราชการของเรือนจำฯ เข้าร่วมการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ โดยได้เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา ให้เกียรติมาอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการเรือนจำกลาง ฉะเชิงเทรา และสนธิกำลังจากหน่วยงานภายนอกในกรณีการเกิดเหตุการณ์ขึ้น

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา