HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ทหารของประชาชน“ช่วยภัยแล้ง”

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.67 กกล.บูรพา ฉก.ร.12 ผู้สื่อข่าวรายงาน พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ ผบ.ชค. ทพ.12 ร่วมกับผู้นำชุมชนและกำลังพลจิตอาสา นำรถบรรทุกน้ำของหน่วย ขนาด 6,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำ ตามโครงการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ” เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และบรรเทาสถานการณ์ ภัยแล้ง ให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชน ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ได้แก่ ต.เมืองไผ่ ต.ผ่านศึก อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยนำน้ำปริมาณ 12,000 ลิตร ไปแจกจ่าย ให้พี่น้องประชาชน ตามหมู่บ้าน ต่างๆ จำนวน 6 ครัวเรือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ให้กับพี่น้องประชาชนได้อุปโภคบริโภค ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว ด้านพ่อแม่พี่น้องประชาชน ขอขอบคุณหน่วยงานทหารที่ไม่ทอดทิ้ง

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว