HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566 โดยมีว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธี และมีนายรุ่งเรือง สูยะนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมในพิธีจำนวน 826 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย แผนกวิชาก่อสร้าง 72 คน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 277 คน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 87 คน แผนกวิชาโทรคมนาคม 6 คน แผนกวิชาเมคาทรอนิกส์ 61 คน แผนกวิชาเครื่องมือกลและเทคนิคอุตสาหกรรม 143 คน แผนกวิชาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 28 คน แผนกวิชาโครงสร้างและเทคนิคโลหะ 27 คน แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์และเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 130 คน

ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จจากการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราประจำปี 2566 อีกด้วย ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ส่วนบรรยากาศภายในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราได้มีบรรดาผู้ปกครองที่เดินทางกันมาเป็นจำนวนมากเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตนเองที่จบการศึกษาในครั้งนี้และได้ซื้อดอกไม้รวมทั้งของที่ระลึกที่จะมอบให้กับบุตรหลานของตัวเอง โดยมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของบริเวณด้านนอกหน้าวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรากันเป็นจำนวนมากหลากหลายด้วยวิธีการต่างๆในการทำเพื่อส่งมอบความสุขให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองที่จบการศึกษาในวันนี้ฯ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา