HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด ลงพื้นที่ บรรเทาสาธารณภัย กวาดล้างถนน

ตามที่ได้มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียน กรณีได้รับความเดือดร้อนและความไม่ปลอดภัยจากทรายบนผิวถนนซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ บริเวณปากซอยกระโดน 2 นั้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเอง พร้อมกับนางธนาวดี กิตติคุณธราดล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับพนักงาน/เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกวาดล้างถนนโดยเร่งด่วน บริเวณตั้งแต่หน้าโรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี จนถึงปากซอยกระโดน 2 รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว