HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทคนิคปราจีนบุรีจัดพิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษาสุดยิ่งใหญ่

ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 1,332 คน โดยได้มีการเดินขบวนธงนักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นำผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดเข้าพิธี ท่ามกลางสายตาของพ่อ แม่ ที่มาร่วมแสดงความยินดีที่บุตรหลานสำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก

ต่อมา นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้มอบโล่รางวัล พร้อมด้วยเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลให้กับผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการเรียนเป็นเลิศ โดยมีทั้งระดับเหรียญทอง และเหรียญเงิน ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00-3.50 ในระดับ ปวช. จำนวน 135 คน และระดับ ปวส. จำนวน 194 คน รวมทั้งสิ้น 329 คน โดยมีคณาจารย์ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมแสดงความยินดี หลังจากนั้น นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา และเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

หลังจากที่ได้มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งชื่นชมในความเป็นผู้มีมานะศึกษาเล่าเรียน และประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างดีงาม เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วในระดับนี้ ก็ยังต้องศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอีก เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตนเอง ในการก้าวเข้ามาสู่การขับเคลื่อนประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ และมีฝีมือ สมกับศักดิ์ศรีของชาวอาชีวศึกษา ดังคำกล่าวของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้ประกาศเกียรติคุณของผู้เรียนอาชีวศึกษาว่า “ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือ ผู้ทรงคุณค่าของสังคมไทย”

 

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ปราจีนบุรี