HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ตำรวจไทย มาเลเซียร่วมละศีลอดเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 28 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ดูดิง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมละศีลอด ตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ณ สถานีตำรวจภูธรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา โดยมี พลตรีนิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายมูหะมะ การี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเบตงและประเทศมาเลเซีย ตำรวจ สภ.เบตง ตำรวจ เปอร์กาลังฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พร้อมผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมละศีลอดในครั้งนี้ จำนวน 300 คน

พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ดูดิง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง กล่าวว่า สถานีตำรวจภูธรเบตง ได้ตระหนักถึงห้วงเวลาที่สำคัญทางศาสนาของอิสลาม จึงได้จัดให้มีกิจกรรมละศีลอด ตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมที่ดีงามของศาสนาอิสลาม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ บนพื้นฐานความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติตนต่อกันในเดือน
รอมฎอนเป็นไปตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามและขออวยพรพี่น้องมุสลิมทุกคนได้ปฏิบัติในห้วงเดือนรอมฎอนนี้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

ด้านพลตรี นิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้แสดงความห่วงใย ในช่วงเดือนรอมฎอนเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย และให้เดือนรอมฎอนนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและผ่านพ้นไปด้วยดี

เจษฎา สิริโยทัย /จ.ยะลา