HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เริ่มแล้ว งานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 53

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ บริเวณสนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางคล้า นายกระจ่าง จำศักดิ์ ประธานสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 53

โดย กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดผลผลิตการเกษตร ได้แก่ มะม่วงดิบ มะม่วงสุก มะพร้าวน้ำหอม ขนุน สับปะรด หน่อไม้ไผ่ตง ปลากัด และไข่ไก่ นิทรรศการวิชาการเกษตร การจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ พันธุ์ไม้ สินค้าวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ อาหารและของดีเมืองแปดริ้ว

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวรารามวรวิหาร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ธนาคารกรุงไทย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา สื่อมวลชนต่าง ๆ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทราทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำหรับใครที่กำลังมองหามะม่วงรสเลิศ อาหารอร่อย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง และสินค้าโอทอป อย่าลืม แวะมาเที่ยวงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 53 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 7 เม.ย. 2567 นี้ ที่ บริเวณสนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา