HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เอเชีย ซิตี้ฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน สร้างเด็กไทยขับขี่ ปลอดภัย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 เมษายน 67 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน พร้อมผู้บริหาร และสมาชิก ให้การต้อนรับคุณอดุลย์ ขำทวี และ คุณธนากร พงษ์อุปถัมภ์ ผู้บริหารเอเซียซิตี้มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าตัวแทนจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ผนึกกำลังร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยหันมาสวมใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กลายเป็นศูนย์กับโครงการสังคมหัวแข็ง มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกในการสวมใส่หมวกกันน็อกให้เป็นนิสัย

ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อก้าวไปสู่การมีพฤติกรรมขับขี่ที่ดีและปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลสำเร็จ และเป็นแรงผลักดันให้บริษัท เอเชีย ซิตี้ มอเตอร์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีและปลอดภัยต่อไปในสังคมไทย ในครั้งนี้ได้ นำหมวกกันน็อกจำนวน100ใบมามอบให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่มาทำงานช่วงปิดภาคเรียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินโดยมีนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกอบต.บ่อวินเป็นผู้รับมอบ