HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ส.นักวิทยุสมัครเล่น เร่งคุยสมาชิก เตรียมช่วยสังคมรอบด้าน

วันที่ 1 เม.ย.  2567  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายวีระศักดิ์ ใจแก้ว  นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ขึ้นที่ ทำการสมาคมฯ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวนมาก ที่ประชุม ได้ รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึง บัญชีรายรับรายจ่าย งบดุล และ แลกเปลี่ยนถึงแผนงานที่จะเกิดขึ้น ในปีต่อไป บรรดาสมาชิกได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน และเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในฐานะที่เป็น นักวิทยุสมัครเล่น อาทิ การ เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติในด้านต่างๆ ที่นักวิทยุสมัครเล่นจะมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและการประสานงานแจ้งข่าวสาร ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนสามารถให้การช่วยเหลือผุ้ที่ประสพภัยได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังจะร่วมกันสวมเสื้อที่จัดทำในนามสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ซึ่งสมาชิกที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่

 

นายวีระศักดิ์ ใจแก้ว  นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า “ในวันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งจะต้องจัดภายในเดือน มีค.ของทุกปี มีเรื่องที่ได้พูดคุยกันตั้งแต่เรื่องชื่อที่ตกลงว่าจะใช้ชื่อ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่   หรือการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯในหลายกรณี เช่นการเกิดอุบัติเหตุ หรือ การไว้อาลัยแก่สมาชิกที่เสียชีวิตรวมถึงการช่วยด้านการเงิน

นอกจากนั้นยังมีเรื่องการให้ความช่วยเหลือสังคมที่เกิดเหตุภัยต่างๆ อาทิ น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นกิจกรรมที่ทำกันสม่ำเสมอ รวมถึงการทำบุญใหญ่ เช่นวันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหะบูชา หรือวันสำคัญทางศาสนาอื่น ที่มีสมาชิกนับถือด้วยอาทิ ศาสนาอิสลามก็ได้ไปร่วมงานกิจกรรมทางศาสนา เช่นการแต่งงานและ ตามประเพณีของศาสนาอื่นๆ ด้วย สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พศ.2537 รวมเป็นเวลา 34 ปี

สาธิต ศรีหฤทัย /จ.เชียงใหม่