HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เพชรบุรีเปิดงานสงกรานต์สุขใจส้วมสาธารณะไทยสะอาดปลอดภัยรับ นทท.เทศกาลสงกรานต์

วันที่2เมษายน 2567 นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล (รองนายแพทย์สาธารณะสุขเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน”สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทยสะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 1 -15 เมษายน2567 โดยมี นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ นายแพทย์ประกาศิต ชมชื่น ผอ.โรงพยาบาลชะอำ นายเฉลิมเกีตริ เป็นศิริ เจ้าของกิจการปั้มลุงเท่งชะอำ พร้อมด้วยครอบครัว หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ประกอบการ ร้านขายของฝาก ร้านกาแฟ สถานที่ท่องเที่ยว วัด โรงเรียน อสม.และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมร่วมงาน ณ สถานีบริการน้ำมันลุงเท่งชะอำ จ.เพชรบุรี

โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์1-15เมษ.นี้เป็นวันหยุดยาว จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม สงกรานต์สุขใจส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 -15 เมษ. ตามแนวคิด”สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ส้วมสาธารณะสะอาดทั่วไทย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจาย เชื้อโรค

โดยมีกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่สถานประกอบการ ที่ได้รับรองผ่านมาตรฐานความสะอาด ได้มาตรฐานตามหลัก HAS (แฮส) ให้กับสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก วัด โรงเรียน จำนวน20 แห่ง พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดล้างส้วมสาธารณะ ให้แก่ ชุมชนหัวบ้านชะอำ ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ รพ.สต.หุบกะพง นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร บ้านวังยาว และรพ.สต.ดอนขุน ร่วม 6ชุมชนแห่ง เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภุมิลำเนาในแต่ละภูมิภาคต่างๆของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาส้วมให้ได้ตามมาตรฐาน HAS สร้างความมั่นใจให้นักเดินทางที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี และภาคใต้ สร้างความประทับใจสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีที่ดีต่อไป
บรรณต เจริญกิจสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด เพชรบุรี