HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา​ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา​หลักสูตรฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติและการแปรรูปเป็นกระเป๋าผ้าด้นมือ

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้​นาย​ธนพัฒน์​ เจียร​สถิต​ รองนายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 หลักสูตรฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติและการแปรรูปเป็นกระเป๋าผ้าด้นมือ พร้อมด้วย​นายปฐมพงษ์​ ธิศรี ปลัดอาวุโส​ อำเภอบ้านโพธิ์ นายคมกฤษณ์ สุวรรณสุข สมาชิกสภาอบจ.ฉช. เขตอำเภอบ้านโพธิ์ นายไชยวัฒน์​ ศรีวิไลสกุลวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ นายธนกร​ สรรพศิริ สมาชิกสภา​ ทบ.​ตำบลบ้านโพธิ์ และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง​ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ​ สามารถแปรรูปเป็นกระเป๋าผ้าด้นมือได้​ ส่งเสริมอาชีพสร้างทางเลือก​ โอกาสในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้​ เป็นการจัดสวัสดิการสังคมส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ​ พัฒนาศักยภาพบทบาทของสตรีในจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีการรวมกลุ่มและเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะด้วย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา