HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ลูกหนัง อบต.พะโต๊ะฟาดแข้งมันส์ นายกโต้ง เปิด นายกโมทย์ชื่นมื่น

เมื่อวันที่  1 เม.ย. 2567  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.พะโต๊ะคัพ ประจำปี 2567 (ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 20 โดยมี นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางชาว อบต.พะโต๊ะ ร่วมการแข่งขัน และ ร่วมกันจัดทีมเชียร จำนวนมาก สร้างสีสนสวยงาม

นายปราโมทย์ แก่นกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน “อบต.พะโต๊ะคัพ 67“ ว่า เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง “ในขณะที่ นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร หรือ นายกโต้ง ขวัญใจชาวชุมพร กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมความร่วมแรงร่วมใจของชาว อบต.พะโต๊ะ ที่อกมา ร่วมกิจกรรมกันมากมาย เพื่อให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรักความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา อบจ.ชุม พร้อมสนับสนุนตลอดไป

ทั้งนี้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา ประชาชนและเยาวชน ในพื้นที่ อ.พะโต๊ะได้เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวนมาก พร้อมทั้งชื่นชม นายปราโมทย์ แก่นกูล ว่า เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล สมควรทำหน้าที่ ผู้นำ อบต.พะโต๊ะ อีกยาวนาน

สาธิต  ศรีหฤทัย / จ.ชุมพร