HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมและสระอโนดาตมูลค่ากว่า 100 ล้าน

วันที่3เมษายน 2567 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรังสี โดยมี พล.ต.ท.สยาม บุญสม รองจเรตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วย เจ้าคณะภาค 15เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระเถรานุเถระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอชะอำ หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรังสี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โดยคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่นี้ ให้เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา เสมือนเป็นวัดโพธิ์แห่งที่2 ที่ได้รับการยกย่องเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในฐานะที่ทรงเป็นผู้สร้างและเป็นผู้อัญเชิญพระศรีสรรเพชญดาญาณ มาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระเชตุพน สำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรังสีแบ่งออกเป็นห้องสวดมนต์เจริญภาวนา

ห้องพักรับรองสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ห้องเรียนพระปริยัติธรรม หอฉัน ห้องครัวสำหรับการจัดเตรียมอาหาร ห้องประชุม สำนักงานส่วนบริการ ร่วมสูง3ชั้นโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 50 คูณ50 เซนติเมตรถึง 80 คูณ80 เซนติเมตร ความยาวกว่า100 เมตร พร้อมกันนี้ยังได้สร้างสระอโนดาต เป็นรุปแบบวงเวียนทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม มีสระน้ำสะอาดบริสุทธิ์ ปากทางให้น้ำไหลระบายออกสู่4ทิศ ตกแต่งด้วยปฏิมากรรมสัตว์ป่าหิมพานต์โดยรอบสระ และประดิษฐานพระพุทธโลกนาถความสูงประมาณ 20 เมตร เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างมูลค่ากว่า 100ล้านบาท
บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด เพชรบุรี