HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สกลนคร เชิญเที่ยวงาน “มหาสงกรานต์ ถนนข้าวฮาง ถิ่นไทสกลละเบ๋อ” ประจำปี 67

จังหวัดสกลนคร  เชิญเที่ยวงาน “มหาสงกรานต์ ถนนข้าวฮาง ถิ่นไทสกลละเบ๋อ” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายนนี้ อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น  
วันนี้ (3 เม.ย.67) เวลา 15.00 น. นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567 “มหาสงกรานต์ ถนนข้าวฮาง ถิ่นไทสกลละเบ๋อ” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร, พ.ต.อ.โชคชัย อินทนิล รอง ผบก.จว.สกลนคร , นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร, นางสาว เสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม , นายนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน

ซึ่งจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลนครสกลนคร ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2567   เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีอันดี ส่งเสริม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ และเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

สำหรับ ไฮไลท์ของงาน   วันที่ 12 – 15 เมษายน คอนเสิร์ต อุโมงค์น้ำ  “มหกรรมอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5     วันที่ 13 เมษายน พิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยปลา ขบวนแห่สงกรานต์ และการประกวดก่อเจดีย์ทราย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พร้อมเน้นย้ำ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบที่ทางเทศบาลฯกำหนด ได้แก่ เล่นน้ำอย่างสุภาพ ไม่เล่นปะแป้ง ไม่เล่นน้ำสี  และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่มีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณการจัดงาน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามนำขวดแก้ว แป้ง อาวุธต่างๆ หรือสิ่งของที่เป็นอาวุธเข้ามาในงาน

ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก