HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายก อบจ.กับ สจ.เขต1 มอบยาวิเศษให้เด็กๆ รร.บ้านหัวนาและชาวบ้านเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย

เมื่อเวลา 14.00 น ของวันที่ 3 เมษายน 2567 ด้วยการสั่งงาน ของ นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ (หมอประวัติ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายปิยะ สาระศาลิน ( สจ.ปิยะ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินเรื่องประสานงานรถบด และรถเกรด ให้เร่งรีบมาทำสนาม รร.บ้านหัวนา และนายอัศวิน เกตุแก้ว ผอ.กองช่าง อบจ.กาญจนบุรี ได้นำเครื่องมือรถจักรขนาดใหญ่ รถเกรดและรถบด เขาปรับปรุง ทำสนามโรงเรียนบ้านหัวนา เพื่อให้เด็กนักเรียน และคนในชุมชนหมู่บ้าน ได้มีสนามไว้ เล่นกีฬา ออกกำลังกาย หลังจากที่ทำหนังสือขอไป ที่รอมานานกว่า 3 เดือน งานนี้ที่สำเร็จลงได้ เพราะได้รับความร่วมมือ จากหลายภาคส่วน เช่น พ.ต.ต.วสันต์ วิลัยเกษม นว.( สบ 2 ) ผบช.ศ.ฯ คนดีมีน้ำใจ ได้นำดินทรายมาถมให้ รร . 20 กว่าคันรถ และเทศบาลเมืองปากแพรก ที่เป็นฝ่ายประสานงานส่งหนังสือจากโรงเรียนไปยัง อบจ.กจ.

บุคคลที่สำคัญอีกรายหนึ่งคือ นายกณวรรธน์ แก่นแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหัวนา พายามต้องการพัฒนาทำสนามฟุตบอลให้เด็กๆ และชาวบ้านในชุมชนได้มี สนาม เล่นกีฬา ออกกำลังกาย พร้อมด้วย นายศักดิ์ชาย เล้าอรุณ ประธานชมรมฟุตบอลปากแพรก ที่มีจิตอาสา คอยให้ร่วมด้วยช่วยประสานงาน มาโดยตลอด อย่างไรก็ดีงานครั้งนี้ ที่เสร็จสมบูรณ์ลงได้ หัวเรือใหญ่ก็คงไม่พ้น นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายก อบจ. กับ นายปิยะ สาระสาลิน หรือ (สจ.ปิยะ) ที่สั่งกำชับเร่งด่วน ให้นำเครื่องมือรถเกรดรถบดมาช่วยเหลือโรงเรียนบ้านหัวนา

ทางด้านนายกณวรรธน์ ฯ ผอ. ร ร. บ้านหัวนา คณะครูอาจารย์ เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชุมชน ฝากขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร อบจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ที่มีจิตเมตตาเล็งเห็นความสำคัญ ในการช่วยเหลือทำสนามให้เด็กๆ ในโรงเรียนและชาวบ้านในชุมชน ได้มีที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อห่างไกล จากยาเสพติด ชาวบ้านจะได้มีสุขภาพชีวิตที่ดีและร่างกายแข็งแรง ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ความอนุเคราะห์ ที่มีเมตตาและความช่วยเหลือ ครั้งนี้ ขอบคุณ นายกอบจ.ที่มีวิสัยทัศน์มองการไกล มองเห็นความสำคัญของเด็กๆ ซึ่งพวกเขาคืออนาคตของชาติต่อไป

กัมพล มันเวลา ผู้สื่อข่าวประจำจ.กาญจนบุรี