HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานพิธีทำบุญหลวงพ่อวัดสวนตาลประจำปี2567 และ พิธีทอดผ้าป่ากองทุนบูรณะหลวงพ่อวัดสวนตาล

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญหลวงพ่อวัดสวนตาล ประจำปี 2567 และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนบูรณะหลวงพ่อวัดสวนตาล ที่วัดสวนตาล (วัดร้าง) ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีพระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในงานมีนายเอกราช สมัครไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยงานทำบุญหลวงพ่อวัดสวนตาล (วัดร้าง) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 4 เมษายน เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งมีพิธีทอดผ้าป่ากองทุนบูรณะหลวงพ่อสวนตาล เพื่อนำเงินไปบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม โบราณสถานให้มีความสมบูรณ์ สวยงามต่อไปสำหรับวัดสวนตาล (วัดร้าง)ตามตำนานเล่าว่าหลังจากประหารชีวิตพระยาอนุราฐบุรีและพรรคพวกแล้วพระเจ้าตากสินได้ร่วมกับนายทหารในกองทัพสร้างพระพุทธรูปขึ้นหลายองค์โดยสร้างไว้บริเวณชายทะเลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและให้เป็นที่เคารพสักการะของชาวชลบุรี ต่อมาพื้นที่ที่เป็นที่

ประดิษฐานพระพุทธรูปถูกน้ำทะเลกัดเซาะพังทลายชาวเมืองชลบุรีจึงได้ย้ายพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณพื้นที่สูงขึ้นมาจากชายทะเล โดยมีชาวเมืองชลบุรีและพ่อค้า ชาวจีนได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ขึ้นโดยที่บริเวณประดิษฐานพระพุทธรูปแห่งใหม่นี้มีต้นตาลขึ้นจำนวนมากต่อมาชาวเมืองชลบุรีจึงได้เรียกกันว่าวัดสวนตาลปัจจุบันวัดสวนตาลมีสถานะเป็นวัดร้างอยู่ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี