HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้รับมอบหมายให้ควบคุมกำกับดูแลการอภิปราย

วันที่ 3 เม.ย. 67 ที่ห้องประชุม ศปก.ตร. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการอภิปราย ณ รัฐสภา ในภาพรวมของ ตร. และเป็น ผอ. ศูนย์ควบคุมสั่งการศูนย์อำนวยการส่วนหน้า(ศอ.สน.รัฐสภา)โดยมี พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร.และผู้แทนจากทุกหน่วยในสังกัด ตร. ร่วมเฝ้าฟังผ่านทางระบบทางไกล(conference)พล.ต.ท.ธนายุตม์ กล่าวว่าได้มีข้อสั่งการดังนี้

1. ให้ ศปก.ทุก บช. เฝ้าฟังและ ติดตามการอภิปรายฯ อย่างใกล้ชิดกรณีที่มีคำถามที่พาดพิงถึงกองบัญชาการใด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้หน่วยจัดทำคำตอบให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อให้ ศปก.ตร. นำส่งให้ ศอ.สน.รัฐสภา เพื่อรวมคำตอบ ส่ง นายกรัฐมนตรี หรือ รมต. ที่รับผิดชอบการตอบชี้แจงเรื่องนั้นๆทำการตอบคำถามที่ถูกพาดพิงต่อไป

2. ให้ ศปก.ตร. เฝ้าฟัง และติดตามข่าวสารทางสื่อโซเชียล หากมีข้ออภิปรายใด ที่พาดพิงให้รีบแจ้งหน่วยนั้นๆ จัดทำคำตอบของข้ออภิปรายที่พาดพิงส่งให้ ศอ.สน.รัฐสภาเพื่อเตรียมคำตอบนำเสนอต่อไป ,3. กำชับให้ ทุกหน่วย เพิ่มความเข้มงวด ในการป้องกันเหตุ อย่าให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในข่วงวันอภิปรายได้ ,4. ให้ บช.น. มีการเตรียมพร้อม กองร้อย คฝ. ณ ที่ตั้ง พร้อมปฏิบัติทันที เมื่อมีคำสั่ง 5. กำชับ ให้ ผบช. /ผบก. / หน.สน. / หน.สภ. และ หัวหน้าหน่วย ทุก แห่ง เฝ้าฟังการอภิปราย และให้ดำรงการติดต่อได้ทุกช่องทางตลอดเวลา และ 6. ให้ ผบ.ศปก. ทุกแห่ง จัดอาหาร เครื่อง ดื่ม พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้า ประจำศูนย์ ศปก.ทุกแห่งด้วย 7.ให้ ศปก.ทุกหน่วยร่วมประชุมประเมินสถานการณ์ เวลา 17.00 น. กำชับให้สามารถดำรงการติดต่อได้ตลอดเวลา ทุกช่องทางสามารถ สรุปข้อมูลที่ถูกพาดพิง ให้ ศปก. ตร ทราบทันที อย่าให้ล่าช้าได้

ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก