HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผบช.สตม.ตรวจความพร้อมด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ตรับเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 4 เม.ย. 2567  พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 พร้อมกันนี้ได้พบปะหารือถึงแนวทางการบริหารงานร่วมกับ นายมนต์ชัย ตะโหนด ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ตณ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ซึ่งสอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะมีนักท่องหลากหลายประเทศ ที่เดินทางมาจากทั่วโลกเป็นจำนวนมาก โดยมีมาตรการสำคัญด้านต่างๆ ประกอบด้วย

ด้านกำลังพล มีการจัดกำลังพลเต็มอัตราทุกช่องตรวจในช่วงที่มีเที่ยวบินหนาแน่น เพื่อเร่งระบายผู้โดยสารที่สะสมในโถงพักคอยให้ได้ ภายในเวลา 30 นาที ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเตรียมความพร้อมโดยมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต พร้อมรองรับการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดสถานการณ์ระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองขัดข้อง และกรณีที่ระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองขัดข้อง ให้ถือปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ (COMDOWN 67) ของ บก.ตม.2 เป็นต้น

 

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้า – ออก ในช่วงเวลาดังกล่าว สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าว จะผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบินฯ ติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลกภายใน 5 ปี สำหรับท่าอากาศยานภูเก็ตมีแผนพัฒนาส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน รองรับผู้โดยสารจากเดิม 12.5 ล้านคนต่อปี เป็น 18 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2573 ณ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.พัดธงทิว ดามาพงศ์ ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ซึ่ง ผบช.สตม.ได้กำชับการปฏิบัติราชการตาม SOP ของ สตม. โดยเคร่งครัด และเน้นย้ำการอำนวยความสะดวกภายใต้หลักความมั่นคง

 

ณัฐวุฒิ  ละอองสุวรรณ / จ.ภูเก็ต