HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ บ้านเลขที่ 77 ม.4 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราได้สนองพระบรมราโชบายดังกล่าว

โดยจัดสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วยนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายเดชา วรรณประเสริฐ ด้วยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 20.00 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ณ บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 4ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยของ นายเดชา วรรณประเสริฐ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และมีผู้ได้รับความเดือดร้อน 3 คน 1 ครัวเรือน โดยให้กำลังใจและขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา