HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ในวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 จำนวน 8 กลุ่มวิชาเอก 17 อัตรา ปรากฏว่า ได้มีผู้สมัครสอบเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง โดย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรการการทุจริตในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งนายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการรับสมัคร และผู้มาสมัคร โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 – 11 เม.ย.2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และมีกำหนดการสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 4 พ.ค.2567 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 พ.ค.2567 โดยในวันแรกของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 ปรากฏว่า มีผู้มาสมัคร จำนวนทั้งสิ้น 41 คน แยกเป็นกลุ่มวิชา/วิชาเอก คณิตศาสตร์ 12 คน ภาษาไทย 1 คน วิทยาศาสตร์ 5 คน สังคมศึกษา 9 คน พลศึกษา 3 คน ดนตรี/ ดนตรีศึกษา 2 คน ประถมศึกษา 2 คน ปฐมวัย 7 คน

 

 

 

 

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) โดยห้ามมิให้ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผอ.ร.ร.รอง ผอ.ร.ร.นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบโดยเด็ดขาด และมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี หากมีการพบเห็น ตรวจสอบ จะถือว่า “เป็นผู้มีความผิดวินัยร้ายแรง” หากพบเจอเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต ให้ติดต่อ หรือแจ้งไปที่ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์ 06 1398 2791 และ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์ 09 0256 9378

 

 

 

 

 

 

 

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ