HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ วท.ฉะเชิงเทรา จัดพิธีรดน้ำดำหัว อดีตผู้บริหาร บรรยากาศชื่นมื่น

วันที่ 5 เม.ย.67 เวลา 11.00 น. ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา / ผอ.สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา / ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วท.ฉะเชิงเทรา จัดพิธีรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2567

โดยทีผู้บริหารประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล รอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นายศิริ จันบำรุง อดีต ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นายวีระ พิชิตกุล รอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ อดีต ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม อดีต ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายจำนง อุไรรัตน์ อดีต ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและผู้เชี่ยวชาญกรมอาชีวศึกษา นายธวัช ถ้วยทองคำ รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โดยมี ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย เป็นตัวแทนกล่าวขอรับพรจากคณะผู้บริหารระดับสูง และอดีตผู้อำนวยการ ซึ่งถือเป็นการสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือมาแต่โบราณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น คณะครู และบุคลากร ร่วมใส่การเสื้อลายดอกเป็นสีสันของงาน ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา