HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มหาชัยจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันรำลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันนี้ (6 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ลานสาครบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และแสดงถึงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีฯ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ซึ่งมีพระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม, พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ รวม 10 รูป ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราขกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชวงศ์จักรี.
สุวรรณ โพธิ์บางหวาย ผู้สื่อข่าวประจำจ.สมุทรสาคร