HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

แห่พระทางคลองอัมพวาประเพณีตรุษไทยของชาวอัมพวา

วัดพระยาญาติ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม แห่หลวงพ่อเขาตะเครา ลงเรือไปรอบเกาะ อัมพวา หรืองานประจำปีตรุษสืบสานกันมาเป็น 100 ปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

ที่วัดพระยาญาติ อำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ได้จัดให้มีงานประจำปี ตรุษไทย หลวงพ่อเขาตะเครา แห่พระทางน้ำปีที่ 18 ระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2567 โดยพระครูสมุทรพิทยาคม หลวงพ่อใจ ฐิตาจาโร เจ้าอาวาส ได้นำคณะสงฆ์ และ ศิษยานุศิษย์ แห่หลวงพ่อเขาตะเครา ลงเรือไปรอบเกาะ อัมพวา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้และร่วมทำบุญทางน้ำ เรือจะแห่ไปตามคลองอัมพวา

ผู้ที่มีความประสงค์จะทำบุญด้วยเรือก็จะแวะรับบุญภายในเรือจะมีรูปเหมือนหลวงพ่อเขาตะเคา และพระครูสมุทรพิทยาคม หลวงพ่อใจ ฐิตาจาโร เจ้าอาวาส วัดพยาญาติประธานฝ่ายสงฆ์จะนั่งไปในเรือด้วย สำหรับการจัดงาน ในปีนี้ครบรอบ 18 ปี มีพิธีโยนดอกดาวเรือง เพื่อความรุ่งเรืองด้วย ทีเดียว ถือเป็นอีก 1 เทศกาลของชาวอัมพวา มีประชาชนและเรือเข้าร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก
นพพร บุญทนาวงศ์ จ.สมุทรสงคราม