HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมิติเวช ชลบุรี – ศรีราชา พร้อมดูแลชุมชนภาคตะวันออก ปลอดโรคร้ายด้วยวัคซีน สร้างความหวังให้กับประชาชนในการลดการเจ็บป่วย ลดการสูญเสียบุคคลในครอบครัว

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี นายแพทย์ ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และสมิติเวช ศรีราชา บริหารงานภายใต้นโยบาย “เราไม่อยากให้ใครป่วย” ได้เดินทางมาเปิด “งานวัคซีนคาเฟ่ By สมิติเวช ครั้งที่ 2 ” เพื่อตอบรับการเจริญเติบโตของภูมิภาคตะวันออก สมิติเวช มุ่งเน้นค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการป้องกันและรักษา เพื่อตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพด้วยการป้องกันโรคด้วยวัคซีนซึ่งเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป โดยให้บริการวันที่ 6-7 เมษายน เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนร่วมงานกันอย่างมากมาย อาทิ นายณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ นายกันตภณ สุขุมาลินทร์ ผู้สื่อข่าวพิเศษอีจัน

ภายในงานมีการฉีดวัคซีนไข้เลือดออก โดยวัคซีนป้องกันไวรัสไข้เลือดออก มีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เลือดออกจากทุกสายพันธุ์ ได้ 80.2% และป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ 90.4% โดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4-60 ปี

ฉีดวัคซีนโควิด สามารถหยุดยั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวงกว้างได้ เมื่อร่างกายได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของโรคใด ๆ กระบวนการของร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น ทำให้ไม่ป่วยเป็นโรคนั้น หรือถ้าป่วยก็มีอาการไม่รุนแรง การฉีดวัคซีน โควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน จะทำให้ลดอาการป่วยลง หรือถ้ามีอาการป่วยก็จะไม่รุนแรง รวมถึงลดโอกาสการเสียชีวิตลงด้วย

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อย และมักจะมีการระบาดช่วงฤดูฝน ในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงจะสามารถหายเองได้ในเวลา 3-5 วัน แต่ในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน มักมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงต้องรักษาในโรงพยาบาล และจากข้อมูลในประเทศไทยพบว่ากลุ่มที่มีอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาลสูงที่สุดจากโรคไข้หวัดใหญ่ คือ เด็กเล็กและผู้สูงวัย

ฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบในเด็กและผู้ใหญ่ การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสในผู้สูงอายุ สามารถครอบคลุมสายพันธุ์ของเชื้อที่ก่อโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสรุนแรงในประเทศ ไทยได้ถึง 70-78 %

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งเพศชายก็สามารถฉีดวัคซีนชนิดนี้ได้

ฉีดวัคซีนงูสวัด มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด 97% ในผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป และมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการปวดเส้นประสาท 91.2%

ฉีด​วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โรคไอกรนสามารถเกิดได้ทั้งในเด็กโตและผู้ใหญ่ รวมถึงอาจแพร่เชื้อไปยังเด็กเล็กได้ จึงแนะนำให้ผู้ที่อายุตั้งแต่ 10-18 ปี และผู้ใหญ่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยักชนิดไร้เซลล์ อย่างน้อย 1 ครั้ง และแนะนำให้ฉีดในหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์ ทุกคน ทั้งนี้ หากไม่ได้รับวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก อาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคอันตราย หรือมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยการป้องกันโรคด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนตั้งแต่เด็ก และรับวัคซีนเพื่อกระตุ้นซ้ำเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

ฉีด​วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า แม้ในปัจจุบัน โรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ หากผู้ที่ติดเชื้อได้รับวัคซีน หลังจากถูกสุนัขหรือสัตว์อื่น ๆ กัด แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ตระหนักถึงอันตราย หรือละเลย ไม่มาพบแพทย์ ไม่รับการฉีดวัคซีน จึงทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ฉีด​วัคซีนป้องกันมือเท้าปาก (เด็ก) จากการศึกษาพบบว่าหลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถป้องกันการติดเชื้อมือเท้าปากได้ 90.0-97.4% ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเมื่อติดเชื้อได้ 100% และยังมีภูมิมากกว่า 95.1% เมื่อผ่านไป 2 ปี จึงยังไม่มีคำแนะนำสำหรับการฉีดเข็มกระตุ้น

นายแพทย์ ภราดรกล่าวว่า การดูแลสุขภาพสมัยใหม่ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากมาย ยอมรับว่ารพ.สมิติเวช ชลบุรี – ศรีราชา ได้ให้บริการพี่น้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นอย่างดี ทำให้คนไข้หายไว ที่สำคัญโรคต่างๆ ยังสามารถป้องกันได้ด้วย และไม่อยากให้ใครป่วย รวมทั้งไม่อยากให้เกิดการสูญเสียบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจในครัวเรือน หากเกิดการเจ็บป่วย จึงได้มีแนวคิด “งานวัคซีนคาเฟ่ By สมิติเวช” เพื่อประชาชนได้เข้าถึงการบริการการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคต่างๆ จึงหวังว่า รพ.สมิติเวช ชลบุรี – ศรีราชา จะเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก