HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

งานเข้าตรวจ 8 คนงานพบสารแคดเมียมในตัวสูงเกินมาตราฐาน

วันนี้ (8 เมษายน 2567) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 7 รพ.สมุทรสาคร นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการรักษา มาตรการการดำเนินการด้านสาธารณสุข การดูแลสภาพจิตใจและสุขภาพของประชาชน กรณีพบแคดเมียมในพนักงานที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมและพูดคุยกับพนักงานบริษัทฯ ที่ตรวจพบกากแคดเมียม/กากสังกะสี เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ กรณีพบกากแคดเมียมและกากสังกะสี ซึ่งผลการเก็บตัวอย่างแคดเมียมในปัสสาวะของพนักงานโรงงาน จำนวน 11 ราย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 พบมีสารแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 8 ราย โดยทั้งหมดไม่มีอาการผิดปกติ ได้ประสานพนักงานโรงงานทั้งหมด 11 ราย ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมุทรสาครในวันนี้ (8 เมษายน 2567) เพื่อตรวจยืนยันและให้การรักษาต่อไป และติดตามพนักงานของโรงงานที่เหลืออีก 8 ราย รวมพนักงานทั้ง 19 คนเข้ารับการตรวจหาสารแคดเมียมและรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ในวันนี้เช่นกัน ซึ่งทางโรงพยาบาลสมุทรสาครได้มีการเตรียมคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สถานที่ ยา เวชภัณฑ์ และสารแก้พิษ ไว้พร้อมแล้ว
สำหรับ กระบวนการดูแลรักษาในเบื้องต้น จะตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจเช็คอวัยวะต่างๆ ของร่างกายก่อน เช่น ปอด ไต ตับกระเพาะอาหาร ระบบการหายใจ จากนั้นก็จะประเมินร่างกาย พร้อมนำข้อมูลปริมาณสารแคดเมียมที่ตรวจจากปัสสาวะว่ามีปริมาณมากน้อยขนาดไหน มาวิเคราะห์แล้วจึงทำการรักษา เบื้องต้นจะเป็นการทานยาขับสาร

นอกจากนี้ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ยังเตรียมความพร้อมทีมสอบสวนโรค ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติม เพื่อเฝ้าระวังและให้คำแนะนำ เช่นเดียวกับศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค และอาหารของประชาชนในชุมชนใกล้โรงงาน จำนวน 11 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารแคดเมียมในภาชนะกักเก็บน้ำในครัวเรือน การปนเปื้อนในอาหาร เพื่อหาแนวทางลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และแนวทางการป้องกันของประชาชน และจะลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างบ้านเรือนที่อยู่โดยรอบบริษัทฯ ที่ตรวจพบกากแคดเมียม/กากสังกะสี ในวันพรุ่งนี้ (9 เมษายน 2567) อีกด้วย.
สุวรรณ โพธิ์บางหวาย ผู้สื่อข่าวประจำจ.สมุทรสาคร