HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ” ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่  7 เม.ย. 2567 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว , พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร./โฆษก ตร. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้ไปตรวจเยี่ยม สภ.บ่อผุด จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 , พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี , พ.ต.อ.เด่นดวง ทองศรีสุข ผกก.สภ.บ่อผุด พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.บ่อผุด ให้การต้อนรับ จากนั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กก.2 บก.ทท.3 (เกาะสมุย) โดยมี พล.ต.ต.ภพพล จักกะพาก ผบก.ทท.3 , พ.ต.อ.พิสิษฐ์ สวัสดิ์ถาวร ผกก.2 บก.ทท.3 และ ว่าที่ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 ให้การต้อนรับ และได้รับฟังการบรรยายสรุป ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การให้การดูแลรักษาความปลอดภัย ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยทั้ง 2 แห่ง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุป รับทราบสภาพปัญหาในพื้นที่ ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

ต่อมาวันนี้ (8 เม.ย.) เวลา 11.45 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธัชชัย ฯ , พล.ต.ท.อัคราเดช ฯ , พล.ต.ท.อาชยน ฯ, พล.ต.ท.ศักย์ศิรา ฯ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย ผกก.สภ.ช้างกลาง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ช้างกลาง ให้การต้อนรับ จากนั้น เวลา 13.55 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลัง มอบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.ประภาส ศรีสังข์จร ผกก.สภ.ลานสกา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ

โดยในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการที่ สภ.บ่อผุด และ สถานีตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้ง สภ.ช้างกลาง และ สภ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช นั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ ได้มอบนโยบายโดยเน้นย้ำกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันอาชญากรรม บำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับประชาชน และต้องปฏิบัติด้วยความถูกต้อง รอบคอบ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกมิติของการปฏิบัติงาน และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นดูแลทุกข์สุขและสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ดีและเหมาะสมกับสภาพการทำงานในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันด้วย นอกจากนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมครอบครัวตำรวจที่บ้านพัก สอบถามความเป็นอยู่ รับทราบปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขช่วยเหลือต่อไป